Raujam vaļā zolītes turnīra 2.kārtu!!!

Image

 

   Pēc pirmās kārtas, TAKĀ valdīja fantastiska gaisotne, spēlmaņi bija apmierināti un, tas, ka nespēlējam uz naudu, galu galā izrādījās tikai bonuss. Nav ko sabojāt labu pasākumu ar finanšu kārtošanu!

Šoreiz, atkal, sākam plkst. 19:00, bet reģistrēties var jau no 18:30. Visus pieteikumus sūtīt uz jau ierasto e-pastu (tikpataku@gmail.com), var nākt pie mums personīgi parunāt vai arī ieklikšķini savu dalību TAKAS facebook profilā.

Simboliska reģistrācijas maksa 2eur apmērā (jauniem kāršu komplektiem un balviņām)…

Noteikumi tādi paši, kā pirms tam:

 

Norise:

1. Turnīrā tiek izspēlētas 3 kārtas. Katra kārta sastāv no 20 izspēlēm (partijām).
2. Pie katra galda spēlē 4 vai 3 spēlētāji, atkarībā no reģistrējušos spēlētāju skaita.
3. Kārtas ilgums ir noteikts 50 minūtes, izņemot pēdējo – 3. kārtu, kurā tiek izspēlētas visas 20 partijas. 15 minūtes pirms kārtas beigtām par to tiek paziņots. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu kārtis dalīt vairs nedrīkst.
4. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēl vienu, kas būs atbildīgs par pareizu spēles lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētājiem pēc katra galda izspēles beigām.
5. Dalībnieki pie galdiem pirmajā kārtā tiek sēdināti izlozes kārtībā. Nākamajās kārtās dalībnieki sēž saskaņā ar iepriekšējo kārtu punktu un žetonu (+/-) rezultātu, kas iegūts saskaņā ar Nolikuma 7.punktu.
6. Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās pules, tad no šo puļu īpašnieka noraksta pa 1 punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.
7. Punktu skaitīšanas sistēma: tiek uzskaitīti punkti un žetoni. Žetoni ir katrā kārtā iegūto „+” vai „–” summa, kas tiek pierakstīti spēles lapā pēc katras partijas. Ar punktiem tiek saprasts pēc 20. izspēlētās partijas (vai pēc pēdējās kārtā izspēlētās partijas) iegūtās vietas novērtējums – 1. vieta vislielākie „+”, pēdējā vieta – vislielākie „–”. Par 1. vietu kārtā spēlētājam tiek ierakstīti 6 punkti, par 2. vietu – 4 punkti, par 3. – 2 punkti, par ceturto – 0 punktu. Ja spēlē 3 cilvēki, 0 punktu nav – 3 vietas ieguvējs analoģiski saņem 2 punktus. Ja vietas pie galda tiek dalītas, dalīti tiek arī punkti, respektīvi, ja pirmās un otrās vietas ieguvējiem ir vienāda žetonu summa, katrs saņem 5 punktiem, ja dalīta 2. un 3. vieta – katrs saņem 3 punktus, ja dalīta 3. un 4. – katrs pa 1 punktam. Ja visiem 4 dalībniekiem žetonu skaits ir vienāds – katram tiek ierakstīti 2 punkti.

Uzvarētāju noteikšana:

Uzvarētājs ir tas spēlētājs, kurš turnīrā ir ieguvis vislielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir lielāks žetonu skaits.

Spēles noteikumi:

1. Tiek ievēroti klasiskie zoles noteikumi, kas cita starpā paredz:
1.1. Ja visi spēlētāji pasē (izdara izvēli „garām”) tiek atzīmēta „pule”. „Lielajam” zaudējot partiju, kad galdā vēl ir neizņemtas „pules”, viņš saņem personīgo „puli”.
1.2. Spēlētājs, kurš iziet ar savu kārti ārpus kārtas, neuzliek prasīto kārti, ja tāda viņam ir, nepareizi paziņo lēmumu spēlēt vai pasēt, saņem personisko puli. Ja pārkāpumu izdarījis kāds no mazajiem – lielajam ir tiesības atteikties no spēles. Vienlaicīgi par vienu situāciju vairāk kā vienu personisko puli nepiešķir. Par nekorektu kāršu izdalīšanu personīgā pule rakstīta netiek.
1.3. Lielajam ir tiesības spēlēt ar atklātām kārtīm, nesaņemot personīgo puli.
1.4. Lielajam nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi – respektīvi tiek skaitītas lielā iegūtās acis.
1.5. Lielajam un mazajiem savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos, iespējams spēli pabeigt ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.
1.6. Jebkuras kārtis, kuras ir apgrieztas (galds vai stiķi) nav apskatāmas līdz pat partijas beigām, izņemot pēdējo apgriezto stiķi. Šis noteikums attiecas arī uz dalītāju – spēlētāju, kas konkrēto partiju nespēlē.
1.7. Kāršu dalīšana var tikt veikta pa 2 vai 4 kārtīm. Uzsākot dalīt nepareizu kāršu skaitu, kārtis ir obligāti jāpārdala.
1.8. Mazās un „tumšās” zoles spēlētas netiek.

Tiesāšana:

1. Turnīra organizētāji no sava vidus izvēl tiesnesi. Tiesneša funkcijās ietilpst spēles lapu izlikšana pirms katras kārtas.
2. Tiesnesim ir tiesības piedalīties Turnīrā.
3. Strīdu gadījumos dalībniekiem ir tiesības prasīt tiesnesim izšķirt konfliktsituācijas. Tiesneša lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Gadījumā, ja spēles gaitā izraisās strīds, kurā iesaistīts tiesnesis – konfliktsituāciju izšķir no malas pieaicināts zoles eksperts.
4. Turnīra dalībniekus par pretinieku apvainošanu ar necenzētiem izteicieniem, turnīra inventāra bojāšanu vai nepakļaušanos turnīra organizētāju prasībām, organizētāji ir tiesīgi izslēgt no tālākajām sacensībām, nepielaižot šādus spēlētājus arī dalībai nākamajos turnīros. Izslēgšanas gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s