ALIAS TURNĪRS

Image

Opā, gribam pamēģināt, ko jaunu un pie mums nebijušu…

   Jau zināms, ka mūsu prāta spēļu vakari “JAU-TĀ-JUMS” aizgājuši tautās un ieguvuši diezgan prāvu fanu pulciņu, tāpēc turpinam ar komandu spēlēm- šoreiz uz atraktivitāti!

   Noteikumi līdzīgi kā orģinālajam aliasam (skat. zemāk), šoreiz tikai atšķirība, ka spēlei būs tiesnesis (jeb vadītājs), kas kontrolēs vai komandas godīgi pilda noteikumus.

   Pirmā reize būs vairāk kā izmēģinājums un pilotpiegājiens- ja patiks, rīkosim vēl.

   Komandas var pieteikt gan e-pastā, gan uz vietas TAKĀ (norādot komandas nosaukumu un dalībnieku skaitu)…dalība maksa neeksistē un vienīgais, kas jāņem ceturtdien līdzi ir labs garastāvoklis un vēlme uzvarēt!

NOTEIKUMI:

1. Spēles uzdevums ir paskaidrot kartīšu vārdus ar sinonīmiem, antonīmiem vai tādiem vārdiem, kas vedina uz pareizo atminējumu, tā, lai komandas biedri uzminētu pēc iespējas vairāk vārdu, pirms smiltis sabirušas pulksteņa apakšdaļā.
2. Laiks vārdu minēšanai- 1 minūte
3. Sava gājiena laikā komanda izvēlas spēlētāju, kurš paskaidro vārdus pirmajā kārtā. Šis spēlētājs paņem no kaudzītes piemērotu daudzumu kartīšu (10–15). Katrā kartītē ir astoņi vārdi. Komanda ar nākamo kārtas numuru izvēlas ciparu no viens līdz astoņi, piemēram, četri. Smilšu pulkstenis tiek apvērsts otrādi, un spēlētājs sāk paskaidrot ceturto vārdu Kad komanda uzmin pareizo atbildi, spēlētājs noliek kartīti uz galda un sāk paskaidrot nākamās kartītes ceturto.
4. Kad visas smiltis no pulksteņa augšdaļas sabirušas apakšdaļā, spēles tiesnesis sauc: «Stop!». Ja spēlētājs turpina paskaidrot vārdu, tad tagad drīkst minēt visas komandas. Dalībnieks, kurš pirmais atbild pareizi, uzvar un pavirza savas komandas spēles figūru vienu lauciņu uz priekšu.
5. Spēles laukuma lauciņi ir SANUMURĒTI no viens līdz astoņi, un turpmāk tā lauciņa numurs, kurā atrodas komandas spēles figūra, norāda paskaidrojamā vārda numuru kartītē.
6. Ja spēlētājs, kurš paskaidro vārdu, kļūdās, piemēram, atklāj kādu paskaidrojamā vārda daļu, vārds netiek ieskaitīts un komanda pavirza savu spēles figūru vienu lauciņu atpakaļ.

7. Ja vārds šķiet pārāk grūts, to drīkst izlaist, bet arī tādā gadījumā spēles figūra ir jāpavirza vienu lauciņu atpakaļ.
8. Uzvar komanda, kas pirmā sasniedz finišu.
9. Uz projektora tiks rādīts spēles laukums un komandu atrašanās vieta uz tā.
10. Spēles tiesneša lēmumi ir neapstrīdami. Visas strīdīgās situācijas var risināt tikai pēc uzvarētāju apbalvošanas.
11. Uzvarētājiem balvas no bāra.

 

Par komandām:
1. Kopā spēlē piedalās 5 komandas.
2. Katrā komandā 4-5 spēlētāji
3. Spēlē jāpiedalās visiem (katram komandas dalībniekam jāpaskaidro vārdi vismaz vienā kārtā)
4. Komandas jāpiesaka, rakstot uz e-pastu: tikpataku@gmail.com (norādot nosaukumu un dalībnieku skaitu)

Raujam vaļā zolītes turnīra 2.kārtu!!!

Image

 

   Pēc pirmās kārtas, TAKĀ valdīja fantastiska gaisotne, spēlmaņi bija apmierināti un, tas, ka nespēlējam uz naudu, galu galā izrādījās tikai bonuss. Nav ko sabojāt labu pasākumu ar finanšu kārtošanu!

Šoreiz, atkal, sākam plkst. 19:00, bet reģistrēties var jau no 18:30. Visus pieteikumus sūtīt uz jau ierasto e-pastu (tikpataku@gmail.com), var nākt pie mums personīgi parunāt vai arī ieklikšķini savu dalību TAKAS facebook profilā.

Simboliska reģistrācijas maksa 2eur apmērā (jauniem kāršu komplektiem un balviņām)…

Noteikumi tādi paši, kā pirms tam:

 

Norise:

1. Turnīrā tiek izspēlētas 3 kārtas. Katra kārta sastāv no 20 izspēlēm (partijām).
2. Pie katra galda spēlē 4 vai 3 spēlētāji, atkarībā no reģistrējušos spēlētāju skaita.
3. Kārtas ilgums ir noteikts 50 minūtes, izņemot pēdējo – 3. kārtu, kurā tiek izspēlētas visas 20 partijas. 15 minūtes pirms kārtas beigtām par to tiek paziņots. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu kārtis dalīt vairs nedrīkst.
4. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēl vienu, kas būs atbildīgs par pareizu spēles lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētājiem pēc katra galda izspēles beigām.
5. Dalībnieki pie galdiem pirmajā kārtā tiek sēdināti izlozes kārtībā. Nākamajās kārtās dalībnieki sēž saskaņā ar iepriekšējo kārtu punktu un žetonu (+/-) rezultātu, kas iegūts saskaņā ar Nolikuma 7.punktu.
6. Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās pules, tad no šo puļu īpašnieka noraksta pa 1 punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.
7. Punktu skaitīšanas sistēma: tiek uzskaitīti punkti un žetoni. Žetoni ir katrā kārtā iegūto „+” vai „–” summa, kas tiek pierakstīti spēles lapā pēc katras partijas. Ar punktiem tiek saprasts pēc 20. izspēlētās partijas (vai pēc pēdējās kārtā izspēlētās partijas) iegūtās vietas novērtējums – 1. vieta vislielākie „+”, pēdējā vieta – vislielākie „–”. Par 1. vietu kārtā spēlētājam tiek ierakstīti 6 punkti, par 2. vietu – 4 punkti, par 3. – 2 punkti, par ceturto – 0 punktu. Ja spēlē 3 cilvēki, 0 punktu nav – 3 vietas ieguvējs analoģiski saņem 2 punktus. Ja vietas pie galda tiek dalītas, dalīti tiek arī punkti, respektīvi, ja pirmās un otrās vietas ieguvējiem ir vienāda žetonu summa, katrs saņem 5 punktiem, ja dalīta 2. un 3. vieta – katrs saņem 3 punktus, ja dalīta 3. un 4. – katrs pa 1 punktam. Ja visiem 4 dalībniekiem žetonu skaits ir vienāds – katram tiek ierakstīti 2 punkti.

Uzvarētāju noteikšana:

Uzvarētājs ir tas spēlētājs, kurš turnīrā ir ieguvis vislielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir lielāks žetonu skaits.

Spēles noteikumi:

1. Tiek ievēroti klasiskie zoles noteikumi, kas cita starpā paredz:
1.1. Ja visi spēlētāji pasē (izdara izvēli „garām”) tiek atzīmēta „pule”. „Lielajam” zaudējot partiju, kad galdā vēl ir neizņemtas „pules”, viņš saņem personīgo „puli”.
1.2. Spēlētājs, kurš iziet ar savu kārti ārpus kārtas, neuzliek prasīto kārti, ja tāda viņam ir, nepareizi paziņo lēmumu spēlēt vai pasēt, saņem personisko puli. Ja pārkāpumu izdarījis kāds no mazajiem – lielajam ir tiesības atteikties no spēles. Vienlaicīgi par vienu situāciju vairāk kā vienu personisko puli nepiešķir. Par nekorektu kāršu izdalīšanu personīgā pule rakstīta netiek.
1.3. Lielajam ir tiesības spēlēt ar atklātām kārtīm, nesaņemot personīgo puli.
1.4. Lielajam nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi – respektīvi tiek skaitītas lielā iegūtās acis.
1.5. Lielajam un mazajiem savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos, iespējams spēli pabeigt ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.
1.6. Jebkuras kārtis, kuras ir apgrieztas (galds vai stiķi) nav apskatāmas līdz pat partijas beigām, izņemot pēdējo apgriezto stiķi. Šis noteikums attiecas arī uz dalītāju – spēlētāju, kas konkrēto partiju nespēlē.
1.7. Kāršu dalīšana var tikt veikta pa 2 vai 4 kārtīm. Uzsākot dalīt nepareizu kāršu skaitu, kārtis ir obligāti jāpārdala.
1.8. Mazās un „tumšās” zoles spēlētas netiek.

Tiesāšana:

1. Turnīra organizētāji no sava vidus izvēl tiesnesi. Tiesneša funkcijās ietilpst spēles lapu izlikšana pirms katras kārtas.
2. Tiesnesim ir tiesības piedalīties Turnīrā.
3. Strīdu gadījumos dalībniekiem ir tiesības prasīt tiesnesim izšķirt konfliktsituācijas. Tiesneša lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Gadījumā, ja spēles gaitā izraisās strīds, kurā iesaistīts tiesnesis – konfliktsituāciju izšķir no malas pieaicināts zoles eksperts.
4. Turnīra dalībniekus par pretinieku apvainošanu ar necenzētiem izteicieniem, turnīra inventāra bojāšanu vai nepakļaušanos turnīra organizētāju prasībām, organizētāji ir tiesīgi izslēgt no tālākajām sacensībām, nepielaižot šādus spēlētājus arī dalībai nākamajos turnīros. Izslēgšanas gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.

Pirmdienas ar galda spēlēm!

GALDA SPĒĻU BANERĪTIS

Turpmāk, TAKĀ, katru pirmdienas vakaru būs pieejamas dažādas galda spēles, kuru klāsts tiek nemitīgi papildināts.
Tiem, kam patīk kārtis, atradīs sev kompanjonus zolītes spēlei! Tiem, kam vienkārši gribas atcerēties bērnības smeķi, piedāvājam pat riču-raču. Bet tie, kas grib stratēģiski izplānot katru kustību un iesākt nedēļu kārtīgi kustinot pelēkās šūnas, būs pa ceļam ar Katanas Ieceļotājiem.
Tās un vēl citas turpmāk rotās kafejnīcas goda plauktus…

Nāc pirmdienās vai jebkurā citā nedēļas dienā, mūsu durvis plaši vaļā!

Miera ielas Vasarsvētki 2014

Miera ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Dzemdību namam visas dienas garumā rosīsies bodītes, kafejnīcas, darbnīcas, tirdziņi, riteņbraucēji, puķumīļi, mākslinieki, kino ļaudis, aktieri, dejotāji, mūziķi un gaisā virmos šokolādes smarža. Nāc arī Tu un paķer līdzi draugus un ģimeni!

Mierielas svētkos TAKA strādās līdz pēdējam viesim!

Zolītes turnīrs

Image

Pirmdienas vakarā pārvērtīsim Taku par īslaicīgu kāršu spēlmaņu paradīzi, jo pie mums notiks ZOLĪTES TURNĪRS!

Nāksies apbēdināt tos, kas cer pirmdien nopelnīt pirmo miljonu, jo uz naudu nespēlēsim, bet azartisku gaisotni, labu kompāniju un gardu alu varam nodrošināt!

Pieteikšanās pirms turnīra elektroniski pa e-pastu tikpataku@gmail.com vai personīgi Takā.

Reģistrācija norises dienā no plkst. 18.30.

Norise:

1. Turnīrā tiek izspēlētas 3 kārtas. Katra kārta sastāv no 20 izspēlēm (partijām).
2. Pie katra galda spēlē 4 vai 3 spēlētāji, atkarībā no reģistrējušos spēlētāju skaita.
3. Kārtas ilgums ir noteikts 50 minūtes, izņemot pēdējo – 3. kārtu, kurā tiek izspēlētas visas 20 partijas. 15 minūtes pirms kārtas beigtām par to tiek paziņots. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu kārtis dalīt vairs nedrīkst.
4. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēl vienu, kas būs atbildīgs par pareizu spēles lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētājiem pēc katra galda izspēles beigām.
5. Dalībnieki pie galdiem pirmajā kārtā tiek sēdināti izlozes kārtībā. Nākamajās kārtās dalībnieki sēž saskaņā ar iepriekšējo kārtu punktu un žetonu (+/-) rezultātu, kas iegūts saskaņā ar Nolikuma 7.punktu.
6. Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās pules, tad no šo puļu īpašnieka noraksta pa 1 punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.
7. Punktu skaitīšanas sistēma: tiek uzskaitīti punkti un žetoni. Žetoni ir katrā kārtā iegūto „+” vai „–” summa, kas tiek pierakstīti spēles lapā pēc katras partijas. Ar punktiem tiek saprasts pēc 20. izspēlētās partijas (vai pēc pēdējās kārtā izspēlētās partijas) iegūtās vietas novērtējums – 1. vieta vislielākie „+”, pēdējā vieta – vislielākie „–”. Par 1. vietu kārtā spēlētājam tiek ierakstīti 6 punkti, par 2. vietu – 4 punkti, par 3. – 2 punkti, par ceturto – 0 punktu. Ja spēlē 3 cilvēki, 0 punktu nav – 3 vietas ieguvējs analoģiski saņem 2 punktus. Ja vietas pie galda tiek dalītas, dalīti tiek arī punkti, respektīvi, ja pirmās un otrās vietas ieguvējiem ir vienāda žetonu summa, katrs saņem 5 punktiem, ja dalīta 2. un 3. vieta – katrs saņem 3 punktus, ja dalīta 3. un 4. – katrs pa 1 punktam. Ja visiem 4 dalībniekiem žetonu skaits ir vienāds – katram tiek ierakstīti 2 punkti.

Uzvarētāju noteikšana:

Uzvarētājs ir tas spēlētājs, kurš turnīrā ir ieguvis vislielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir lielāks žetonu skaits.

Spēles noteikumi:

1. Tiek ievēroti klasiskie zoles noteikumi, kas cita starpā paredz:
1.1. Ja visi spēlētāji pasē (izdara izvēli „garām”) tiek atzīmēta „pule”. „Lielajam” zaudējot partiju, kad galdā vēl ir neizņemtas „pules”, viņš saņem personīgo „puli”.
1.2. Spēlētājs, kurš iziet ar savu kārti ārpus kārtas, neuzliek prasīto kārti, ja tāda viņam ir, nepareizi paziņo lēmumu spēlēt vai pasēt, saņem personisko puli. Ja pārkāpumu izdarījis kāds no mazajiem – lielajam ir tiesības atteikties no spēles. Vienlaicīgi par vienu situāciju vairāk kā vienu personisko puli nepiešķir. Par nekorektu kāršu izdalīšanu personīgā pule rakstīta netiek.
1.3. Lielajam ir tiesības spēlēt ar atklātām kārtīm, nesaņemot personīgo puli.
1.4. Lielajam nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi – respektīvi tiek skaitītas lielā iegūtās acis.
1.5. Lielajam un mazajiem savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos, iespējams spēli pabeigt ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.
1.6. Jebkuras kārtis, kuras ir apgrieztas (galds vai stiķi) nav apskatāmas līdz pat partijas beigām, izņemot pēdējo apgriezto stiķi. Šis noteikums attiecas arī uz dalītāju – spēlētāju, kas konkrēto partiju nespēlē.
1.7. Kāršu dalīšana var tikt veikta pa 2 vai 4 kārtīm. Uzsākot dalīt nepareizu kāršu skaitu, kārtis ir obligāti jāpārdala.
1.8. Mazās un „tumšās” zoles spēlētas netiek.

Tiesāšana:

1. Turnīra organizētāji no sava vidus izvēl tiesnesi. Tiesneša funkcijās ietilpst spēles lapu izlikšana pirms katras kārtas.
2. Tiesnesim ir tiesības piedalīties Turnīrā.
3. Strīdu gadījumos dalībniekiem ir tiesības prasīt tiesnesim izšķirt konfliktsituācijas. Tiesneša lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Gadījumā, ja spēles gaitā izraisās strīds, kurā iesaistīts tiesnesis – konfliktsituāciju izšķir no malas pieaicināts zoles eksperts.
4. Turnīra dalībniekus par pretinieku apvainošanu ar necenzētiem izteicieniem, turnīra inventāra bojāšanu vai nepakļaušanos turnīra organizētāju prasībām, organizētāji ir tiesīgi izslēgt no tālākajām sacensībām, nepielaižot šādus spēlētājus arī dalībai nākamajos turnīros. Izslēgšanas gadījumā dalības maksa atmaksāta netiek.

9.aprīlī vakars “jau – tā – jums”

Image

Ja vēlies saturīgi pavadīt trešdienas vakaru, nāc ciemos –> pie mums notiks pirmais Takas prāta spēļu vakars!

Pārbaudi savas un draugu zināšanas arī pēc tam, kad notestēts kāds alus kauss un izcīni pirmās kārtas čempionu titulu.

 

Vairāk par spēles noteikumiem:

1. Komanda sastāv no max 6 cilvēkiem, bet nav minimālais dalībnieku skaita ierobežojums. Ja uzskati, ka vari viens pats sacensties ar sešu cilvēku komandu- uz priekšu!
2. Pie galda drīkst atrasties tikai komandas biedri. Veidojot komandu piedomā, lai tajā būtu cilvēki, kas ir zinoši vairāk kā vienā sfērā, jo jautājumi būs par dažādām tēmām.
3. Datoru, telefonu, planšeti un enciklopēdiju atstāj mājās. Būs vien jāpaļaujas tikai uz sevi un komandas biedriem. *Iespēja „zvans draugam” neeksistē*
4. Spēles vadītājam ir gala vārds, ko nedrīkst apšaubīt (pat, ja tas liekas neloģisks un bioloģiski neiespējams…)
5. Spēle sastāv no 6 kārtām, kur katrā ir 5-10 jautājumi:

• Fakti – (10) jautājumi par dažādām tēmām
• Bildes- (10) attēli
• „Kas es esmu?”– (10) jāatpazīst pēc atslēgas vārdiem vai video fragmentiem

10min. pauze, kuras laikā komandām jāiesniedz atbilžu lapas

• Mūzika – (5) dziesmu fragmenti
• Patiesība/meli – (10) apgalvojumi
• Skaidrojošā vārdnīca – (10) termini

6. Mega kompetenta žūrija izvērtēs komandu atbildes un noteiks vakara uzvarētājus. Neizšķirta gadījumā tiks uzdoti papildus jautājumi. Komanda, kas atbildēs pirmā (un pareizi) tiks kronēti par vakara zvaigznēm!
7. Uzvarētājiem pārsteiguma balva no bāra.

 

8. martā Takā publiku paņems puiši no grupas “B Optimist”

Rīgā klīst vērtējumi, ka salīdzinoši jaunā grupa “B Optimist” esot labākais stoner rock paraugs Latvijas mūzikā. Nākam izbaudām mūziku un vakaru.

Par puišu muzikālajām gaitām un skatījumu uz mūziku http://b-optimist.weebly.com/.

Ieeja bez maksas.

P.S. Tas nav sveiciens Sieviešu dienā. Tas ir vienkārši sestdienas vakars. Bet sievietes sveikt var, bet tāpēc nav speciāli jāgaida 8.marts.